דפי עבודה בחשבון לכיתה ד

דפי עבודה בחשבון לכיתה ד

דפי עבודה בחשבון לכיתה ד

דפי עבודה נוספים בחשבון באתר לכיתה ד

חשבון לכיתה ד דף עבודה

קישורים מאתר hashiv.co.il:

כתיבת שמם של שברים פשוטים במילים

כתיבת שברים פשוטים בשפת החשבון על-פי שמם במילים

שרטוט שברים פשוטים בתוך עיגולים

השוואת שברים פשוטים בעלי מכנה זהה

השוואת שברים פשוטים בעלי מונה זהה

שאלות מילוליות בשברים

שברים פשוטים – חיבור המחשות לשם השבר

מתמטיקה לכיתה ד אתר אופק

מתמטיקה לכיתה ד – כותר ספר באינטרנט

דפי עבודה בחשבון לכיתה ד לחץ כאן– תרגולון

עיגול מספרים כיתה ג

עיגול מספרים לעשרות, מאות ואלפים לכיתה ד

דפי עבודה אומדן

מבחנים בחשבון לתחילת שנה מכיתה ב’ ועד לכיתה י’ להדפסה

חשבון לכיתה ד

חומר לימוד בחשבון לכיתה ד

חיבור וחיסור בתחום המיליון

קסם בחשבון כפל-תקשוב בי”ס “אפק” קיבוץ אפק

מבחן במתמטיקה לכיתה ד’ – משרד החינוך

תרגילי חילוק לכיתה ד- משחק צביעה/hashbacha.org

______________________

______________________

שברים פשוטים חיבור וחיסור מכנים שווים

סימני התחלקות ב-6,3 ו-9

חילוק ארוך ללא שארית

חיבור שברים עם מכנים שווים-ללא צמצום והרחבה

חיבור וחיסור שברים פשוטים

בעיות מילוליות בשברים

דפי עבודה בחשבון כיתה ד

משחק חיבור וחיסור מתוקשב

משחק בהנדסה כיתה ד סוגי מרובעים

תרגילים בחשבון לכיתה ד/oniverkita

מבחן במתמטיקה לכיתה ד’ – משרד החינוך

מבחנים בחשבון לכיתה ד– אוסף מבחנים לכל גיל

משחקים חשבון

משחקי חשבון 2

קישורים מאתר http://edu-il.co.il/

שארית,  חוק הפילוג לכיתה ד,  כפל במאונך: דו בדו  כפל במאונך: תלת בדו חשבון כיתה ד,  כפל וחילוק בעשרות שלמות ובמאות שלמות, עיגול מספרים כיתה ד,  מספרים ראשוניים, מבחן בחשבון לכיתה ד המספרים עד מיליון, מבחן בחשבון לכיתה ד בתחום המיליון,מבחן בחשבון לכיתה ד המבנה העשרוני בתחום המיליון, מבחן בחשבון לכיתה ד חיבור וחיסור בתחום המיליון,מבחן בחשבון לכיתה ד מספרים בתחום המיליון, סדרות חשבון כיתה ד  סימני התחלקות ב – 3,  סימני התחלקות ב – 6,  ערכי האותיות (גימטריה לכיתה ד), תיחום מספרים חשבון כיתה ד
<

Leave a Comment

Captcha Captcha Reload


תקנון האתר מדיניות פרטיות
CLOSE
CLOSE