האתר למורי ישראלשברים פשוטים - האתר למורי ישראל

   
SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
שברים פשוטים
שברים פשוטים

שברים פשוטים 

קישורים ממומנים


תואר שני וראשון באוניברסיטה הפתוחה

דף עבודה מצויין של ריקי עמר בנושא שברים עם כל הנושאים הבאים:

רשמו את השבר במספרים.
הקף במעגל את השברים  הגדולים משלם
שברים אמיתיים
שברים מדומים  

תואר שני וראשון באוניברסיטה הפתוחה
משחק להורדה –  לימוד שברים פשוטיםבעיות בשברים פשוטים בי”ס עמי אסף(דימונה


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
תקנון האתר מדיניות פרטיות
רישום לאתר

דואר אלקטרוני