האתר למורי ישראלתוכנית לימודים לגיל הרך - האתר למורי ישראל

   
SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
תוכנית לימודים לגיל הרך
תוכנית לימודים לגיל הרך

תכנית מסגרת לגן הילדים-תכנית לגן הילדים


תואר שני וראשון באוניברסיטה הפתוחה  
תואר שני וראשון באוניברסיטה הפתוחה

 

מתוך אתר – משרד בחינוך :

חלק א’ – מבוא


תואר שני וראשון באוניברסיטה הפתוחה

חלק ב’- מיומנויות יסוד וכישורי חייםחלק ג’ – תחומי הדעת

שנים עשר פרקים הדנים בתכנים השונים שעוסקים בהם בגן במידה שונה של הדגשה, בהזדמנויות למידה שונות- מזדמנות ומכוונות.

לדוגמה- אמנויותמסורת וחגי ישראל לגן הממלכתי,הממלכתי דתי

 תוכנית לימודים לגיל הרך חינוך גופני לחץ כאן

 

תוכניות לימוד לגיל הרך

תוכנית לימודים במתמטיקה לגיל הרך

תוכנית לימודים במדעים לגיל הרך

קובץ תכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה  בגן הילדים הממלכתי והממלכתי דתי


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
תקנון האתר מדיניות פרטיות
רישום לאתר

דואר אלקטרוני