האתר למורי ישראלמדעים כיתה ח - האתר למורי ישראל

   
SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
מדעים כיתה ח
מדעים כיתה ח

קישורים ממומנים


תואר שני וראשון באוניברסיטה הפתוחה

 מדעים לכיתה ח

מדעים – כיתה ח’
הכנה למיצ”ב
הטבלה המחזורית
הכנה למיצ”ב במדעים
חומרים1 ,יסודות ותרכובות
מדעים לכיתה ח
מערכות בגוף האדם ,
מערכות בגוף האדם – חוברת עבודה
דפי עבודה
אקולוגיה ,אקולוגיה2
התא החי
כניסה לאתר

תוצאות נוספות מאתר זה:

 

באתר הבא תוכלו למצוא :

שיעורי ביולוגיה כיתה ח

כימיה, השפה הכימית,מתכת ואל מתכת,תרכובות ויסודות

מבנה האטום,אנרגיה,כוחות ואינטראקציה,חשמל וטעינה כיתה ח ועוד…

מבחני מיצ”ב כיתה ח מדעים

מדעים כיתה ז

מפמ”ר במדעים לכיתה ז

קישורים ממומנים


תואר שני וראשון באוניברסיטה הפתוחה

מדעים כיתה ח

שאלות במדעים מאתר mada.ort-minkof.manhi.org.il:
 כיתה ח כימיה

כיתה ח חשמל ומגנטיות

כיתה ח – כוחות ותנועה

 כיתה ח מדעים- אקולוגיה

כיתה ח תאים בהקשר לרבייה

כיתה ח מדעים רבייה והתפתחות

 

קישורים מאתר  portal.herzliya.k12.il:

המבנה החלקיקי של החומר: 
מצבי הצבירה של החומר

יסודות כימיים ,  אל תוך האטוםגילוי, פרוטונים,
נויטרונים, אלקטרונים.

מבנה תכונות ושימושים
טבלת היסודותעקרונות, מתכות/אלמתכות,
משפחות כימיות

חשמל סטאטי, מעגלים חשמליים, חלקיקים טעונים,
אנרגיה גרעינית.
חשמל ומגנטיות
אנרגיה חשמליתזרם, מתח, מטען, טעינה ופריקה
תאים מבנה ותפקוד 
מאפייני חיים

סוגי תאיםמצגות ,דפי עבודה ,מבחנים,קבצים מדעים כיתות ח בנושאים הבאים:
תגובות כימיות, חומצות ובסיסים, חומרים האטום,
חומרים טבלה המחזורית,
 מדעים לכיתה ח ,חומרים מתכות ואלמתכות, התא
וחומרים חזרה וסיכום,דפי עבודה
חשמל כיתה ח מדעים:
מוליכות חשמלית, חיבור בטור ובמקביל,טעינת גופים,
מעבר זרם חשמלי, שאלות בחשמל כיתה ח,
שימור המטען החשמלי,

 דפי עבודה במדעים לכיתות ח’

כיתה ח’ נושאי לימוד:חומרים מבנה תכונות ותהליכים המבנה החלקיקי של החומר,  מצבי הצבירה של החומר,   החלקיקים מהם בנויים החומרים : אטום, יסוד, מולקולה.

יסודות כימיים,אל תוך האטום: גילוי, פרוטונים, נויטרונים, אלקטרונים.הקשר בין מבנה תכונות ושימושים            ,  טבלת היסודות: עקרונות, מתכות/אלמתכות, משפחות כימיות.

  חומרים: שינויים כימיים                          ,            חלקיקים טעונים: . חשמל סטאטי, מעגלים חשמליים, חלקיקים טעונים, אנרגיה גרעינית.                         אנרגיה ותהליכי שינוי בחומר: קשרים כימיים, תרכובות, תערובות, חומצות, בסיסים.             חשמל ומגנטיות           אנרגיה חשמלית: זרם, מתח, מטען, טעינה ופריקה.

   טכנולוגיה       כוחות ואינטראקציה, תהליך התיכון

 תופעות מבנים ותהליכים ביצורים חיים    תאים מבנה ותפקוד         מאפייני חיים

  טקסונומיה – מיון יצורים חיים.

סוגי תאים  אברונים בתא אנימלי ובתא צמחי,מערכות ותהליכים ביצורים חיים-רביה  יצורים בסביבתם מערכת אקולוגית. בתי גידול. התאמות. מגוון ביולוגי.                  תהליכים במערכות אקולוגיות: שרשרת ומארג מזון, יחסי גומלין.

- שאלות חזרה למבחן כיתה ח מדעים

 ייצור חשמל תחנת כח ג’

- ייצור חשמל תחנת כח  ב’

- ייצור חשמל בתחנת כח א’

רבייה כיתה ח

דרכי האבקה בצמחים

אתר אינטרקטיבי בנושא רבייה

- מים על המאדים

-מבחן – רביה זוויגית בצמחים כיתה ח מדעים

- מצגת על מבנה הפרח

- אסטרטגיות רבייה

- האבקה בפרחים – מצגת

- אנימציה אינטרקטיבית – העובר ברחם

- אנטילופות וחיזור

- חזרה למבחן מדעים כיתה ח

- דף הכנה למבחן רבייה

- צאצאים – מצגת

- הפריה – מצגת כיתה ח מדעים

בוחן – מבוא לתרכובות

- הטבלה המחזורית

- משמעות שמם של היסודות

-  ערך הגבה (pH)

זהב

 עבודה הטבלה המחזורית, הפרדת תערובת של ברזל וגופרית, כיתות ח מדעים ,זיהוי חומרי נפץ, התפלת מים,- דוגמאות לאיזון משוואות

- הסבר על איזון משוואות

- עבודה – יונים

- מים מינרליים

- כתב חידה – גילוי מבנה האטום

- סולמות טמפרטורה

- תעודת זהות ליסוד

- שאלות חזרה למבחן תערובות

תערובות  עבודה, התגבשות וגבישים

סינון ואידוי,זיקוק,כרומטוגרפיה,צנטריפוגה

אטום     מדעים  הקשר בין מסה לנפח     מדעים   מדעים       ממציאים והמצאות

  כיתה ח           תמיסות      מדעים        מסה סגולית-מיקה     מדעים           מדעים       כימיה בתעשייה

  כיתה ט           מבנה האטום      מדעים פרק ב-ג     מדעים         אידוי התעבות     מדעים

רעש

רצף נושאים בכיתה ח’     פרוק כימי          פרק ב ו-ג

שימור המסה, מים בעיתונות,פרוק והרכבה  מסכם     מדעים

הטבלה המחזורית   ,כימיה בתעשייה,       אלקטרוליזה     מדעים   מוליכות     מדעים         מסה סגולית-מיקה

נכיר את היסודות,  מעגל חשמלי ,  מדעים  מבחן,    מיון יסודות-דוריון חזי

תערובת,   מדעים        מבחן כימיה וחשמל כיתה ח,    מדעים מודלים של אטום

חומצות ובסיסים,מבחן כימיה, מבנה האטום יסוד וטבלה ,    מדעים

מושגים(חזרה) , מדעים  מבחן טעינה יסוד ותמיסות     מדעים       כריות אוויר     מדעים        מדעים

 מדעים  מבחן בכימיה וחשמל,         מדעים           מדעים

 het-cc     מדעים               מדעים חומרים ומערכה מחזורית-

 סוגי תמיסות ותערובת נוזלית     מדעים  המסת מלח במים     מדעים        דף עבודה ph     מדעים מדעים

  יסוד ומבנה האטום     מדעים      מדעים  ף עבודה מיון יסודות     מדעים   הזרם החשמלי דפי עבודה מקור     מדעים

  מבחן כימיה וחשמל     במדעים   העברת זרם חשמלי באבץ ברומי-אורית דיין          דפי עבודה בחשמל-חטב ארן חולון    מדעים   רצף למידה של חשמל ומגנטיות-אתי טל     מדעים

 מוליכות ואלקטרונים     מדעים    משפחות     מדעים        משפחה כימית ויסודות     מדעים            חשמל בבית

   מבחן    מספר אטומי פרוטונים יונים         מדעים   הזרם החשמלי -חטב יונתן מוצקין     מדעים

  מבחן     מדעים       מוליכות חשמלית     מדעים ,     מבדק     מדעים      הזרם החשמלי וטעינה חשמלית     מדעים

 מבחן-תמיסות וחומצות     מדעים , מבדק מערכה מחזורית     מדעים ,  מבחן בכימיה וחשמל א     מדעים            זרימת יונים    מדעים

 מבחן מועד ג חודש מאי     יסודות        מדעים    תחמוצות חומצות בסיסים     מדעים

  מבחן כימיה,חום, טמפרטרה     כימיה וחשמל 2     טור ב’     מדעים            חומצה בסיס תחמוצת     מדעים

מבחן כימיה טעינה חשמלית     יסודות ומבנה האטום     מדעים  יונים ותמיסה יונית     מדעים


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
תקנון האתר מדיניות פרטיות
רישום לאתר

דואר אלקטרוני