האתר למורי ישראלדפי עבודה בהנדסה - האתר למורי ישראל

   
SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
דפי עבודה בהנדסה

דפי עבודה בהנדסה

דפי עבודה בהנדסה


 
 
 
 

מבחנים בהנדסה

מבחנים בהנדסה לכיתה א
מבחנים בהנדסה לכיתה ב
מבחנים בהנדסה לכיתה ג
מבחנים בהנדסה לכיתה ד
מבחנים בהנדסה לכיתה ה
מבחנים בהנדסה לכיתה ו
 

תרגילים בהנדסה לכיתה ו
הנדסה כיתה ב

מבחן בהנדסה על פרק מדידות

 

דפי עבודה בהנדסה ליסודי

 
 
 _________________

__________________

הנדסה לכיתה ה

הנדסה לכיתה ו

 
הנדסה לחופש הגדול, תרגול בהנדסה לקיץ, דפי עבודה בהנדסה לכיתה ג, דפי עבודה בהנדסה ליסודי

דפי עבודה בהנדסה לכיתה ו, דפי עבודה בהנדסה לכיתה ד, תרגילים בהנדסה לכיתה ו, תרגילים בהנדסה לכיתה ד

דפי עבודה בהנדסה לכיתה הדפי עבודה בהנדסה לכיתה ב, דפי עבודה בהנדסה לכיתה א, דפי עבודה בהנדסה כיתה גדפי עבודה בהנדסה כיתה המצויינים, נהדרים פשוט נפלאים, מדידות אורך, זווית ישרה ,אורך ורוחב, מיקום – מעל, מתחת, לפני, אחרי, ימין, שמאל ,רוחב מדידות, זויות, שיקוף, הזזה, גיאומטריה, מצולעים, מרובעים, חוברת עבודה לכיתה א בהנדסה
חוברת עבודה בחשבון לכיתה א, כיתה א הנדסה, השוואת אורכים, פנים, חוץ, סוגי קוים, העתקה, הנדסה

צורות, פנים ובחוץ, סוגי הקווים, הכרת המצולעים,מציאת הקפים,מציאת שטחים,חזרה לקראת מבחן בהנדסה
** אנו ממליצים לכם להירשם ממש כאן לאתר ולקבל מאיתנו דיוורים בכל שלב תוכלו להסיר עצמכם מהרשימה
דואר אלקטרוני

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
תקנון האתר מדיניות פרטיות
רישום לאתר

דואר אלקטרוני