האתר למורי ישראלדפי עבודה ה' הידיעה ,ה הידיעה מבחן - האתר למורי ישראל

   
SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
דפי עבודה ה’ הידיעה ,ה הידיעה מבחן
דפי עבודה ה’ הידיעה ,ה הידיעה מבחן

 ה’ הידיעה

קישורים ממומנים


תואר שני וראשון באוניברסיטה הפתוחה

ה’ הידיעה דפי עבודה

ה’ הידיעה מבחן

מבחן בלשון - ה הידיעה מבחן/ www.attali.info/lamore/

exam_lashon_hey_hayedoua.doc
ה הידוע

ה’ הידיעה ניקוד

ניקוד ה’ הידיעה מצגת הסבר/clickit3.ort.org.il

ה’ הידיעה מבחן

מבחן קריא וכתיב כיתה ה מופיע גם נושא ה הידיעה/
meyda.education.gov.il/files/Heftziba 

צירופי סמיכות
שם עצם +שם תואר
צירופים שמניים
צירופי סמיכות
סמיכות רגילה/ne.sisma.org.il/school/makif/
lashon/tachbir/DocLib5

ה’ הידיעה מבחן

קישורים ממומנים


תואר שני וראשון באוניברסיטה הפתוחה

מבחן בלשון יא magazine.ort.org.il/oryanet-plan/files/45334.doc
ה’ הידיעה סמיכות

ה‘ הידוע סמיכות וידוע- מצגת חזרה למבחן/

beneatarot.com/mod/resource/


הסמיכות כיתה ז’ מצגת הסבר/

www1.amalnet.k12.il
/ksaife/
profession/Hebrow/DocLib5/הסמיכות.ppt

ה’ הידיעה באנגלית

ה הידיעה אנגלית/

http://www.no-english.com/Default.asp

ה’ הידיעה תרגילים

תרגילים ה הידיעה/
rushd.net/msroot/rushd/
hebrew/grade6/heb6d2.doc

 

ה’ הידיעה כיתה ד

שם העצם/
www.amalnet.k12.il/meida/
habaa/docs/haba0096.doc 

הא הידיעה לכיתה ד
הא הידיעה לכיתה ה
הא הידיעה לכיתה ו
הא הידיעה לכיתה ז
הא הידיעה לכיתה ח
הא הידיעה
הא הידוע
תרגילים
מבחנים

One Response  
  • משה writes:
    יולי 17th, 201311:08 amat

    מעולה, יפה מאוד אין מילים בפי להודות
    הוסיפו עוד דפים כאלו


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
תקנון האתר מדיניות פרטיות
רישום לאתר

דואר אלקטרוני