האתר למורי ישראלדפי עבודה ה' הידיעה ,ה הידיעה מבחן - האתר למורי ישראל

   
SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
דפי עבודה ה’ הידיעה ,ה הידיעה מבחן

דפי עבודה ה’ הידיעה ,ה הידיעה מבחן

 ה’ הידיעה

קישורים ממומנים


ה’ הידיעה דפי עבודה

ה’ הידיעה מבחן

מבחן בלשון – ה הידיעה מבחן/ www.attali.info/lamore/

exam_lashon_hey_hayedoua.doc
ה הידוע

ה’ הידיעה ניקוד

ניקוד ה’ הידיעה מצגת הסבר/clickit3.ort.org.il

ה’ הידיעה מבחן

מבחן קריא וכתיב כיתה ה מופיע גם נושא ה הידיעה/
meyda.education.gov.il/files/Heftziba

 

צירופי סמיכות
שם עצם +שם תואר
צירופים שמניים
צירופי סמיכות
סמיכות רגילה/ne.sisma.org.il/school/makif/
lashon/tachbir/DocLib5

ה’ הידיעה מבחן

קישורים ממומנים


מבחן בלשון יא magazine.ort.org.il/oryanet-plan/files/45334.doc
ה’ הידיעה סמיכות

ה‘ הידוע סמיכות וידוע- מצגת חזרה למבחן/

beneatarot.com/mod/resource/


הסמיכות כיתה ז’ מצגת הסבר/

www1.amalnet.k12.il
/ksaife/
profession/Hebrow/DocLib5/הסמיכות.ppt

ה’ הידיעה באנגלית

ה הידיעה אנגלית/

http://www.no-english.com/Default.asp

ה’ הידיעה תרגילים

תרגילים ה הידיעה/
rushd.net/msroot/rushd/
hebrew/grade6/heb6d2.doc

 

ה’ הידיעה כיתה ד

שם העצם/
www.amalnet.k12.il/meida/
habaa/docs/haba0096.doc 

הא הידיעה לכיתה ד
הא הידיעה לכיתה ה
הא הידיעה לכיתה ו
הא הידיעה לכיתה ז
הא הידיעה לכיתה ח
הא הידיעה
הא הידוע
תרגילים
מבחנים
** אנו ממליצים לכם להירשם ממש כאן לאתר ולקבל מאיתנו דיוורים בכל שלב תוכלו להסיר עצמכם מהרשימה
דואר אלקטרוני

One Response  
  • משה writes:
    יולי 17th, 201311:08 amat

    מעולה, יפה מאוד אין מילים בפי להודות
    הוסיפו עוד דפים כאלו


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
תקנון האתר מדיניות פרטיות
רישום לאתר

דואר אלקטרוני