תפזורת בנושא אלימות

תפזורת בנושא אלימות

לתפזורות נוספות

יש לבצע העתק והדבק לתפזורות לוורד ואז להדפיס.

התפזורת קלה וללא אלכסונים, מחסן מילים מתחת לתפזורת

 א ק ה פ ח ד ה  ר  ק
 ב ל פ ג י ע ה  כ  ש
 ד ל  ד  ד  ה  נ  מ ד  ר
 ו ה  ת  מ  א  כ  י ח  ב
ה ל ב נ ת פ נ י מ
 ע א י ו מ  ס  ע פ  ש
 כ  ע  י  א  כ  ח ט  ה  ד
 ג א ל י מ  י  ר  כ  ב

מחסן מילים:

קללה, אלים, מרביץ, דחיפה, איום,הפחדה, פגיעה, הלבנת פנים
<

Leave a Comment

Captcha Captcha Reload


תקנון האתר מדיניות פרטיות
CLOSE
CLOSE