חומרים למידה - אלימות בבית הספר ⋆

חומרים למידה – אלימות בבית הספר

התוכן מעולה! שתפו את הדף:

2 שיעור כישורי חיים לכיתות ג–ד בנושא: 

דפוסי התמודדות עם כעס ותסכול למערך שיעור לחצו כאן

“הר הגעש שבי” – שיעור בנושא דפוסי 

התמודדות עם כעס ותסכול  מצגת  מלווה לשיעור

ערכה לפיתוח אחריות אישית וחברתית והתמודדות עם בריונות 

לחצו כאן לפתיחה שווה ביותר!

מערך שיעור בנושא כעס

קידום אקלים מיטבי ומוגנות מורים: סדנה לחדר מורים לפתיחת הקובץ

אלימות ילדים כלפי בעלי חיים

עלון מקוון בנושא מיומנויות חברתיות והתמודדות עם 

דחייה חברתית כחלק מיצירת אקלים מיטבי בגן ובבית הספר- ספטמבר 2018

מקבץ סדנאות הכשרה לצוותי חינוך בנושא דחייה חברתית

חנוכה מלא קישורים חוברות עבודה מערכי שיעור סביב מתמטיקה מדעי תפזורות מצגות ועוד

מצגת הכשרת צוותים חינוכיים במודל “עוצמה” 

(תכנית להקניית מיומנויות של וויסות רגשי ושליטה עצמית)

מומלץ!!!! “אל תלעגו לי”: יוצרים סביבה בטוחה ומכבדת תכנית מערכתית

למניעת הצקה ואלימות לבתי-הספר היסודיים )מט”ח( לכניסה לקובץ המדהים

מה יש בקובץ הזה? פשוט מדהים הנה תוכן העניינים

האור שבי לחנוכה

 

יחידה ‏1:איך אני מרגיש/ה? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏27
שיעור ראשון: הרגשות שלי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏27
שיעור שני: קשת רגשות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏32
שיעור שלישי: משתפים ברגשות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏34
יחידה ‏2:רגישות לזולת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏37
שיעור ראשון: השיר “אל תלעגו לי” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏37
שיעור שני: צביטה בלב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏39
שיעור שלישי: מדברים על הצקות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏42
יחידה ‏3:לנהל את הכעס . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏44
שיעור ראשון: מה קורה לי כשאני כועס . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏46
שיעור שני: מחשבות מכעיסות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏49
שיעור שלישי: איך להירגע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏54
שיעור רביעי (אופציונאלי(:פינת שלווה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏55
יחידה ‏4:מדברים על רגשות בבית-הספר ועם המשפחה . . . . . . . ‏60
פרק ‏2:אכפתיות והתחשבות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏63
יחידה ‏1:מזהים פעולות של התחשבות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏67
שיעור ראשון: מדברים על אכפתיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏67
שיעור שני: מביעים אכפתיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏70
יחידה ‏2:האדם האכפתי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏74
שיעור ראשון: יוצרים אווירה מפרגנת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏74
שיעור שני: האדם האכפתי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏78
מחבר/ים: צוות מטח .

יחידה ‏3:חוקת ההתחשבות שלנו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏81
שיעור ראשון: מזהים פעולות בלתי-מתחשבות בכיתה . . . . . . . . . . . . . . . ‏84
שיעור שני: מזהים פעולות של התחשבות בכיתה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏87
יחידה ‏4:הציעו לקהילה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏90
שיעור ראשון: הזדמנויות לנתינה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏90
שיעור שני: תכנון פרוייקט מעורבות בקהילה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏92
פרק ‏3:פתרון יצירתי לסכסוכים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏93
יחידה ‏1:מתחשבים בעמדתו של האחר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏96
שיעור ראשון: נקודות מבט שונות בסכסוך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏96
שיעור שני: לפגוע בלי כוונה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏100
יחידה ‏2:הסלמה בסכסוך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏104
שיעור ראשון: סולם ההסלמה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏104
שיעור שני: כותבים על סכסוכים …………………………….‏107
יחידה ‏3:יורדים מהסולם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏109
שיעור ראשון: משפטים בגוף ראשון )”משפטיאני” ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏109
שיעור שני: תרגול “משפטי אני” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏113
יחידה ‏4:נלחמים באלימות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏116
שיעור ראשון: סוגים שונים של אלימות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏116
שיעור שני: התערבות יעילה במקרים של אלימות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏119
פרק ‏4:לקבל את השונה …………………………..‏121
יחידה ‏1:הורים וילדים מדברים על שונות . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏124
יחידה ‏2:הכללות, דעות קדומות וסטראוטיפים . . . . . . . . . . . . . ‏131
שיעור ראשון: הכללות, דעות קדומות וסטראוטיפים מצחיקים . . . . . . . . . ‏132
שיעור שני: אילו הכללות, דעות קדומות וסטראוטיפים משפיעים עליי . . . ‏135
יחידה ‏3:כולנו נפגעים לפעמים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏137
יחידה ‏4:טקס לסיום התכנית . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏143
נספח: דפים לתלמידים
מחבר/ים: צוות מטח .
שם הספר: אל תלעגו לי : יוצרים סביבה בטוחה ומכבדת
מקום ההוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית שגרירות ארה”ב בישראל
שנת ההוצאה: תשע”ב – 2012
עמוד: 4

כתיבת תגובה

Captcha Captcha Reload

CLOSE
CLOSE