מדיניות פרטיות ⋆

מדיניות פרטיות

התוכן מעולה! שתפו את הדף:
▼ לא מצאת?? נס את זה !! תיבת חיפוש מהירה בכל האתר▼
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Uncategorizedמדיניות פרטיות

 1. מבוא

1.1.            dapey-avoda.info  (להלן: “בעלי האתר”), המפעילים את אתר האתר למורי ישראל (להלן: “האתר”) מכבדים את פרטיותו של הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: “הגולש”). מאחר וכך החליטו בעלי האתר לפרסם את מדיניותם ביחס להגנת הפרטיות באתר והם מתחייבים כלפי הגולש לקיים מדיניות זו.

1.2.             מטרת המדיניות להסביר לך, הגולש, מהם נוהגי שם בעלי האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשים בעלי האתר במידע הנמסר להם על ידי הגולש או הנאסף על ידיהם במסגרת שימוש הגולש באתר.

 1. המידע הנאסף ודרכי איסופו

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף עליך מידע אשר נמסר על ידך ביודעין וכן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים:

2.1.             מידע הנמסר ביודעין הנו, לדוגמה, מידע הנמסר על ידך במסגרת יצירת חשבון משתמש /רישום לאתר – מידע  זה מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך ויכול לכלול מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום אשר שימשו אותך וכן הלאה.

2.2.             מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים הנו מידע מצטבר אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיך. מידע זה כולל, בין היתר, פרסומות בהם צפית, העמודים שבהם עיינת, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית וכן הלאה.

 1. רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, בעלי האתר  יבקשו ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

 1. מאגר המידע

הנתונים אשר ייאספו יישמרו במאגר המידע של בעלי האתר  ובאחריותם.

 1. השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לשם הצרכים הבאים:

5.1.             שימוש תקין בשירותים השונים באתר.

5.2.             שיפור, שינוי, ביטול, העשרת או התאמת השירותים והתכנים המוצעים באתר.

5.3.             התאמת תכני האתר, שירותים או מוצרים לתחומי ההתעניינות שלך.

5.4.            משלוח דבר פרסום מכל סוג לתיבת הדואר האלקטרונית של הגולש.

 1. דיוור ישיר

6.1.             בעלי האתר מעוניינים לשלוח אליך בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותי האתר וכן מידע שיווקי ופרסומי מכל סוג שהוא.

6.2.             מידע כזה ישוגר אליך בעת רישום לאתר, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו ע”י לחיצה בתחתית המייל על     כפתור ההסרה/Unsubscribed.

6.3.             הרשמה לעדכונים מהאתר פופ אפ – הרשמה לעדכונים מהאתר כוללים כל דבר פרסום מכל סוג שהוא.

6.4.            בעת הרישום לאתר (פופ אפ עדכונים מהאתר/הטבות ייחודיות) הינך מאשר קבלת דבר פרסום מכל סוג שהוא ובתדירות אשר יחפצו בעלי האתר.

 1. מסירת מידע לצד ג’

שיתוף עם צד שלישי : חברת פרסומי ניסא/האתר רשאית  לשתף את המידע האישי שלך  עם צדדים שלישיים שאיתם אנו משתפים פעולה כדי לאפשר לך לשלב את השירותים שלהם בשלנו, ועם ספקי שירות מהימנים מצד שלישי לפי הצורך שלהם לבצע שירותים בשמנו, כגון: הצגת פרסומות, התקשרות איתך, כמו: שליחת דואר אלקטרוני או ביצוע סקר. ניהול קשרי לקוחות.

אנו משתפים את הנתונים שלך, רק לפי הצורך, לכל צד שלישי כדי שיוכל לספק את השירותים המבוקשים (או לפי הצורך) בשמנו.

7.1.             בעלי האתר לא יעבירו לצד ג’ את פרטיך האישיים והמידע אשר נאסף על פעילותך באתר אלא במקרים הבאים:

7.1.1.      כאשר העברת המידע הספציפי נחוצה לשם השלמת הליך רכישה, אשר בוצע על ידך במסגרת האתר, מצד ג’.

7.1.2.      במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין בעלי האתר שתחייב חשיפת פרטיך.

7.1.3.      במקרה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

7.1.4.      במקרה בו תועבר, בכל דרך שהיא, פעילות האתר לגוף אחר, ובלבד שאותו גוף יתחייב לשמור על פרטיותך בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.

 1. קבצי Cookie

8.1.             האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

8.2.             דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 1. פרסומות של צדדים שלישיים

9.1.             פרסומות למוצרי או שירותי צד ג’ מוצגות באתר זה בחסות שירות חיצוני, המתאים את הפרסומות לתוכן הדף ולהרגלי הגולש.

9.2.             יתכן ושירות זה נעזר בקבצי Cookie המוצבים במחשבך בכדי לנהל ולהתאים את מערך הפרסומות. מובהר כי שימוש זה נעשה בכפוף למדיניות הפרטיות של שירות הפרסום ואינו כפוף למדיניות הפרטיות של האתר.

 1. אבטחת מידע

בעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אך אף שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה לא מורשית, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפת המידע כתוצאה מחדירה לא מורשית לשירותי האתר.

 1. זכות לעיין במידע

11.1.          על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

11.2.          פנייה כזאת יש להפנות באמצעות הדוא”ל לכתובת הדוא”ל edupirsum@gmail.com

11.3.          בנוסף, אם המידע שבמאגרי בעלי האתר משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תשלח על כך הודעה לגולשים אשר אישרו קבלת דיוור ישיר וכן תפורסם על כך הודעה בדף הבית של האתר.

כל הזכויות שמורות לפנחס קראון, עו”ד © 2010


[iframe src="https://www.publicators.com/app/dms.asp?ms_id=1449978"]

▼ לא מצאת?? נס את זה !! תיבת חיפוש מהירה בכל האתר▼
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Uncategorized


כתיבת תגובה

Captcha Captcha Reload

CLOSE
CLOSE